More Website Templates @ TemplateMonster.com - May 05, 2014!
Lut gölündəki "açıq-aşkar ayələr"

Əmrimiz gəldiyi zaman o yurdun altını üstünə çevirdik və üzərinə odda bişmiş (bir-birinə bitişik) bərk daşlar yağdırdıq. (Hud surəsi, 82)


Ayədə "üstünü altına çevirmək" ifadəsi ilə şiddətli bir zəlzələlə bölgənin yerlə bir olduğunu izah edilir. Necə ki Lut gölü, belə bir zəlzələnin meydana gəldiyinə dair "açıq-aşkar dəlillər" daşıyır.

Alman arxeoloq Werner Keller mövzu haqqında belə deyir: "Bu bölgədə özünü göstərmiş olan çox böyük bir çökmədə partlamalar, ildırımlar, yanğınlar və təbii qazlarla birlikdə qorxunc bir zəlzələ olmuş və Siddim Vadisi ilə birlikdə Lut qövmünün şəhərləri də yerin dərinliklərinə basdırılmışlar." **

Gölə sürüşən şəhərin qalıqlarından bir qisimi göl sahilində tapıldı. Bu qalıqlar Lut qövmünün həyat səviyyəsinin olduqca yüksək olduğunu göstərirdi.

Quranda "üzərlərinə palçıqdan bişirilmiş, yığılmış daşlar yağdırdıq" cümləsində isə, Lut gölü sahilində meydana gələn volkanik bir partlama və bunun nəticəsində püskürən "bişirilmiş konsistensiyadakı" qaya və daşlar izah edilir. Werner Keller bu mövzu haqqinda da belə deyir: "Zəlzələdə, yer qabığının çartlayıb çökməsi, qabığın altında yatan vulkanlara sərbəst yol vermişdir. Şəriyənin yuxarı vadisində bu gün də sönmüş kraterlərə rast gəlinmək olur, əhəng layları üzərində geniş lava kütlələri və bazalt layları iştirak etmişdir."

Lava və bazalt layları, volkanik partlamanın və zəlzələnin olduğunu göstərir. Quranda, "üzərlərinə palçıqdan bişirilmiş, yığılmış daşlar yağdırdıq" ifadəsi ilə təsvir edilən hadisə də böyük ehtimalla bu volkanik partlamadır. Eyni ayədə "... əmrimiz gəldiyi zaman üstünü altına çevirdik" şəklində ifadə edilən hadisə də Rift Vadisində tektonik mənşəli olan və vulkanların yer üzünə böyük bir şiddətlə çıxmasına səbəb olan zəlzələ ilə onun gətirdiyi yarılma və çöküntülər olmalıdır.

Lut gölündə, günəş şüaları suya uyğun bir bucaqla əks olunsa, insanlar bununla çaşqınlıqla qarşılaşar. Suyun içində yaşıl rəngdə ağac gövdələri ilə ağac artıqları görülər. Bunlar da göldəki sıx duzun konserv etdiyi ağaclardır. (Harun Yəhya, Qövmlərin Həlakı)

Aparılan araşdırmalarda, Lut qövmünü yox edən zəlzələnin, olduqca uzun yer qabığı çatlağının (fay xətti) nəticəsində meydana gəldiyi aydın olur. Şəriyə çayının axışı boyunca, 180 metrlik eniş etməsi və Lut gölünün dəniz səviyyəsindən 400 metr alçaq olması, böyük bir geoloji hadisənin meydana gəldiyini göstirir.

Lut qövmünün başına gələnlər bütün dünya üçün bir ibrət vəsiqəsidir. Hələ də dünyanın bir çox yerində Lut qövmündəkinə bənzər şəkildə əxlaqi dejenarasyon yaşanmaqda və keçmiş qövmlərin başına gələn fəlakətlərdən dərs almamaqda israr edilməkdədir.


www.adnanoktar.com
A9 tv
Design studio 313