Həzrəti Lut

"Biz Luta da bir hökm və elm verdik, onu çirkin işlər görən bir məmləkətdən xilas etdik. Həqiqətən, onlar pis, fasiq bir tayfa idilər. Biz onu mərhəmətimizə qovuşdurduq, çünki o, doğrudan da, saleh kimsələrdən idi".

("Ənbiya" surəsi, 74-75)

"Ya Peyğəmbər! Həqiqətən, Biz səni bir şahid, bir müjdəçi və bir qorxudan kimi göndərdik! Allah`ın izni ilə Ona tərəf çağıran və nurlu bir çıraq olaraq göndərdik! Möminlərə Allah tərəfindən böyük bir mükafat bəxş ediləcəyi ilə müjdə ver! Kafirlərə və münafiqlərə itaət etmə. Onların əziyyətlərinə əhəmiyyət vermə, Allah`a bel bağla. Allah`ın sənə vəkil olması kifayət edər".

("Əhzab" surəsi, 45-48)
Lut qövmü

... "Sizdən əvvəl bəşər əhlindən heç kəsin etmədiyi həyasızlığı sizmi edəcəksiniz? Siz qadınları atıb şəhvətlə kişilərin üstünə gəlirsiniz. Siz, doğrudan da, həddi aşmış bir tayfasınız!"

("Əraf" surəsi, 80-81)

Bu sayt Harun Yəhya imzasından istifadə edən Adnan Oktarın əsərlərindən istifadə edilərək hazırlanılmışdır.

--- --- ---

Hz. Lutun həyatı

DAXİL OL

Lut qövmünün pozğunluğu

DAXİL OL

Hz.Lutun qövmünü xəbərdar etməsi

DAXİL OL

Hz. Luta gələn elçilər

DAXİL OL

Həlakın gerçəkləşməsi

DAXİL OL

Pompey xalqı Lut qövmü ilə eyni aqibəti yaşadı

DAXİL OL

Hz.Lutun hicrəti

DAXİL OL

Hz. Lut və həlak olan şəhər

DAXİL OL

Nəticə

DAXİL OL

Peyğəmbərlərimiz

Veb saytlar

www.adnanoktar.com
A9 tv
Design studio 313