More Website Templates @ TemplateMonster.com - May 05, 2014!
Hz. Lut və həlak olan şəhər


Lut qövmü də təhdidləri yalan saymışdı. Biz də onların üstünə daş yağdıran yel göndərdik (başlarına daş yağdırdıq), yalnız Lutun ailəsini səhər çağı xilas etdik;(Qəmər surəsi, 33-34)


Hz. Lutun qövmü, maviliyin məşhur olduğu azğın bir qövm idi. Hz. Lut, Allahın təbliğini gətirdiyində onu inkar etdilər və pozğunluqlarına davam etdilər. Axırda Allah Lut qövmünü, qorxunc bir fəlakətlə həlak etdi.

Hz. Lutun yaşadığı şəhərin Əhddə keçən adı Sodomdur. Arxeoloji işlərdə, şəhərin, İsrail-İordaniya sərhədi boyunca uzanan Duz gölünün (Ölü dəniz) yaxınlarında olduğu aydın olur. Bu qövmün Quranda yazılanlara uyğun bir şəkildə həlak olduğu aydın olmuşdur.

Allah Quranda belə buyurur:

Lut tayfası da peyğəmbərləri təkzib etdi. O zaman ki, qardaşları Lut onlara dedi: “Məgər (küfr etdiyinizə, peyğəmbərləri yalançı saydığınıza görə Allahın əzabından) qorxmursunuz? Şübhəsiz ki, mən sizin üçün etibar olunası (bel bağlanılası) bir peyğəmbərəm! (Vədimə xilaf çıxmaz, əmanətə xəyanət etmərəm!) Artıq Allahdan qorxun və mənə itaət edin! Mən bunun (Allahın hökmlərini, risaləti təbliğ etməyin) müqabilində sizdən heç bir muzd (əvəz) istəmirəm. Mənim mükafatım ancaq aləmlərin Rəbbinə aiddir! Doğrudanmı siz bəşər övladından yalnız erkəklərlə yaxınlıq edirsiniz? Və Rəbbinizin sizin üçün yaratdığı qadınlarınızı tərk edirsiniz? Siz (günah etməklə) həddi aşan bir camaatsınız!” Onlar dedilər: “Ey Lut! Əgər (bu sözlərinə, bizi danlamağa) son qoymasan, (öz yurdundan) mütləq qovulacaqsan!” (Lut) dedi: “Həqiqətən, mən sizin əməlinizə nifrət edənlərdənəm! ." (Şuara surəsi, 160-168)


Özlərini doğru yola dəvətinə qarşılıq qövmü Hz. Lutu təhdid etdi, doğru yolu göstərməsindən ötəri hirsləndilər, onu sürgün etmək istədilər. Bunun uçun də Hz. Lut, Allahdan kömək istədi:

Dedi: “Ey Rəbbim! Fitnə-fəsad törədən qövmə qarşı mənə yardım et!” (Ənkəbut surəsi, 30)

Ey Rəbbim! Məni və ailəmi bunların gördüyü (pis) işdən (onların bəd əməllərinin cəzasından) qurtar!” (Şuara surəsi, 169)

Sonra Allah, iki mələk göndərdi, Hz. Lutu qurtarıb səhər vaxtı, Lut qövmünü həlak etdi.

And olsun ki, onlar öz qonaqlarını onlara təslim etməyi tələb etmişdilər. Biz də onları kor etdik “İndi əzabımı və təhdidlərimi dadın!”. And olsun ki, səhər tezdən onları əbədi (qiyamətədək onlardan əl çəkməyən) bir əzab yaxaladı (məhv olub həmişəlik Cəhənnəmə vasil oldular). (Qəmər surəsi, 37-38)


Quranda, qövmün həlakı belə təsvir edilir:

Şəfəq doğanda o dəhşətli (tükürpədici) səs onları bürüdü. Onların altını-üstünü çevirdik və başlarına odda bişmiş gildən bərk daşlar yağdırdıq. Bunda (bu əzabda) düşünüb-daşınanlar üçün, sözsüz ki, neçə-neçə ibrətlər vardır! Həqiqətən, o (Lut tayfasının yaşadığı Sədum şəhərinin xarabaları Qüreyş kafirlərinin Məkkədən Şama getdikləri) yolun üstündə hələ də durmaqdadır!
(Hicr surəsi, 73-76)

(Lut tayfasının məhvi barəsində) əmrimiz gəldiyi zaman o yurdun altını üstünə çevirdik və üzərinə odda bişmiş (bir-birinə bitişik) bərk daşlar yağdırdıq. Onlara Rəbbinin dərgahında əlamət qoyulmuş (hər daş kimə dəyəcəkdisə, üstünə adı yazılmışdı). O zalımlardan də uzaq deyildir! (Hud surəsi, 82-83)


Bu fəlakətdən Hz. Lut və "bir ev xalqı" qədər olan iman edənlər qurtarıldı. Azğın qövm isə, yerlə bir oldu. Hz. Lutun arvadı da iman etmədiyi üçün həlak edildi:

Biz onu (Lutu) və ailəsini xilas etdik. Yalnız övrəti (Vailə öz küfrü səbəbilə) həlak oldu. Onların üstünə yağış yağdırdıq. Bir gör günahkarların axırı necə oldu! (Əraf sureəi, 83-84)


www.adnanoktar.com
A9 tv
Design studio 313