More Website Templates @ TemplateMonster.com - May 05, 2014!
Hz. Lutun həyatı

Allah Quranda bəzi peyğəmbərlərin eyni dövrdə yaşadığını bizlərə bildirir. Məsələn, Hz.Harun Fironla mübarizəsində və qövmünə etdiyi təbliğdə qardaşı Hz.Musaya dayaq olmuşdu. Hz.Yaqubla oğlu Hz.Yusif də Allah`ın eyni dövrdə peyğəmbərlik məqamı ilə şərəfləndirdiyi mübarək insanlardır.
Quranda Hz.İbrahim və Hz.Lutun da eyni dövrdə və eyni coğrafiyada yaşadıqları xəbər verilir. Hz.Lut və Hz.İbrahim fərqli qövmlərin içində yaşasalar da də bir-birinə dayaq olmuşlar. Rəbbimiz Quranda bu şəkildə bildirir:

"İbrahim onlara dedi: "Sizin Allah`ı qoyub bütləri tanrı qəbul etməyiniz yalnız dünyada aranızda olan dostluğa görədir. Sonra da qiyamət günü bir-birinizi inkar edəcək, bir-birinizə lənət oxuyacaqsınız. Məskəniniz cəhənnəm odu olacaq, özünüzə də kömək edən kimsələr tapılmayacaqdır!" Bundan sonra Lut iman gətirdi. İbrahim dedi: "Mən Rəbbimin əmr etdiyi yerə hicrət edəcəyəm. Həqiqətən, yenilməz qüvvət, hikmət sahibi Odur!"" ("Ənkəbut" surəsi, 25-26).

Allah`a hicrət etmək Ona könüldən təslim olmaq, tək dost və vəkil olaraq Onu bilmək və Allah`ın himayəsinə sığınmaq mənalarına gəlir. Hz.Lut da azğın qövmünün inkarçı həyat tərzindən uzaqlaşaraq Rəbbimizə hicrət etmiş, bütün peyğəmbərlər kimi səmimiyyəti və Allah`a təvəkkülü ilə insanlığa nümunə olmuş xoşbəxt bir insandır. Hz.Lut və Hz.İbrahim fərqli qövmlərə göndərilmiş, fərqli insanlara təbliğ etmişdilər. Quranda Hz.Lutun təbliğ etdiyi qövmün Allah`ın qadağan etdiyi bir pozğunluq olan homoseksualizmi (eyni cinsdən olanların bir-biri ilə evlənməsi) yaşayan bir cəmiyyət olduğu bildirilir.
www.adnanoktar.com
A9 tv
Design studio 313